İlber Oltaylı
1947 yılında Bregenz, Avusturya`da doğan Ortaylı, Kırım Tatarı bir ailenin çocuğudur. Yazar 1965'de Ankara Atatürk Lisesi, 1968'de ise Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ile Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih bölümünden mezundur. Ayrıca Viyana Üniversitesi'nde Slavistik ve Orientalistik eğitimi de görmüştür. Yüksek lisansını Chicago Üniversitesi'nde "Tanzimat Sonrası Mahalli İdareler" tezi ile yaptı ve bu tezi ile doktora derecesini aldı. "Osmanlı İmparatorluğu'nda Alman Nüfuzu" ile doçent, 1989'da da profesör oldu.

Yazar dünyadaki çeşitli üniversitelerde misafir olarak öğretim üyeliği yaptı ve buralarda seminerler,konferanslar verdi. Türkiye'de Galatasaray ve Bilkent Üniversite'lerinde öğretim üyeliği yaptı. Yazar halen Topkapı Sarayı'nın müdürlüğünü yapmaktadır.

Eserleri

Tanzimat'tan Sonra Mahalli İdareler, 1974
Türkiye'de Belediyeciliğin Evrimi, 1978
Türkiye İdare Tarihi, 1979
Osmanlı İmparatorluğunda Alman Nüfuzu, 1980
Gelenekten Geleceğe, 1982
İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, 1983
Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Yerel Yönetim Geleneği, 1985
İstanbul'dan Sayfalar, 1986
Studies on Ottoman Transformation, 1994
Hukuk ve İdare Adamı Olarak Osmanlı Devletinde Kadı, 1994
Türkiye İdare Tarihine Giriş, 1996
Osmanlı Aile Yapısı, 2000
Tarihin Sınırlarına Yolculuk, 2001
Osmanlı İmparatorluğu'nda İktisadi ve Sosyal Değişim, 2001
Osmanlı Mirasından Cumhuriyet Türkiye'sine-Taha Akyol ile birlikte, 2002
Osmanlı Barışı, 2004
Barış Köprüleri Dünyaya Açılan Türk Okulları, 2005
Osmanlı’yı Yeniden Keşfetmek 1, 2006
Kırk Ambar Sohbetleri, 2006
Osmanlı’yı Yeniden Keşfetmek-2, 2006
Eski Dünya Seyahatnamesi, 2007
Avrupa ve Biz, 2007
Batılılaşma yolunda, 2007